Coach your life!

Neem je leven weer in eigen handen!

Soms worstelen we met bepaalde thema’s. Dan zijn we even uit balans!
Een goede coach of therapeut kan je helpen om uit dit dipje te geraken en je blik te verruimen.

Counselling en coaching zijn beide gelijk in zoverre dat zij beide wegen van zelfontplooiing zijn. Desalniettemin kan de wijze waarop deze groei wordt bereikt zeer verschillend zijn en aanvoelen.

Bij coaching zal over het algemeen niet de emotionele kant van bepaalde persoonlijke problemen centraal staan in tegenstelling tot counselling.

Bij coaching gaat men (uitzonderingen daar gelaten) uit van het hier en nu. Wat kan er nu worden gedaan om in de toekomst beter en met meer bevrediging te kunnen functioneren. Een coach gaat over het algemeen niet diep in het verleden graven. Wel worden er concreten en soms confronterende vragen gesteld om de cliënt aan het denken te zetten. Daarnaast is actie nodig om tot een doel te komen.

Een counsellor kan indien nodig dieper ingaan op de emoties van de cliënt. Je kunt het zien als een soort gesprekstherapie voor mensen die ondersteuning willen bij het oplossen van hun problemen, het accepteren van die problemen of los willen komen van vastgeroeste gedachtepatronen of overtuigingen. Erg tekenend voor counselling is dat de antwoorden vanuit de cliënt zelf moeten komen. De cliënt kiest zijn eigen doel en maakt samen met de counsellor een stappenplan over hoe deze te bereiken. Een counsellor helpt de cliënt om zijn weg hierin te vinden.

Ons Team

Rose Marie Vanwijnsberghe
Rose Marie Vanwijnsberghe

Coaching
Events- en lezing organisator

Meer over Rose-Marie

Lady Annick Lentacker

Coaching voor hooggevoelige vrouwen
Counselling voor HSP jongeren

Meer over Lady Annick
www.welbewust.webs.com