HSP / Scholing

Hooggevoeligheid

 

Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen met het gevoel anders te zijn dan anderen.

Waarin hooggevoelige mensen zich anders voelen is vaak moeilijk uit te drukken. Het begint meestal vanaf het eerste moment dat ze zich kunnen herinneren en ze zijn er zo mee verweven dat ze het gevoel anders te zijn dan anderen niet goed kunnen benoemen. Het is een gevoel, een ervaring, een besef dat hen danig in de weg kan zitten en dat vaak (niet altijd) voor moeilijkheden en problemen zorgt. Zo sterk dat sommigen zich wel eens vertwijfeld afvragen: ben ik soms gek?

Toch heeft het weinig met gekte te maken. Gevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ergens in het proces van verwerking, tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen, loopt het bij hooggevoelige personen anders dan bij de meeste mensen.

De informatieverwerking van een hooggevoelige werkt op de één of andere manier uitgebreider en nauwkeuriger dan bij de gemiddelde persoon. Hooggevoeligen hebben daarmee dus niet zozeer betere zintuigen maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral complexer.

Aron maakt de vergelijking met een sorteermachine: ‘Een hooggevoelig persoon sorteert prikkels in tien varianten terwijl iemand anders slechts twee of drie varianten waarneemt.’ Hooggevoeligheid is hoogstwaarschijnlijk een erfelijke eigenschap. Je wordt er dus mee geboren.

Therapeuten en Coaches

Leven in Balans 

Lady Annick Lentacker

Mannaz vzw
Spiegelstraat 6

9940 Ertvelde

Meer over Annick

http://welbewust.webs.com

Ander onderwijs


Ouders realiseren zich vaak niet hoeveel er is veranderd sinds ze zelf naar school gingen. De druk op zowel scholen, leraren als leerlingen om te voldoen aan allerlei standaarden is enorm toegenomen. Meten = weten zorgt ervoor dat leraren zoveel tijd kwijt zijn aan het vastleggen van individuele leerdoelen, behandelingsplannen, testen, toetsen, evalueren en bespreken dat er nauwelijks ruimte is voor aandacht voor het kind en een intuïtieve aanpak.

De wereld buiten de school is nog veel meer veranderd. Computers, sociale media en mobiele telefoons hebben kinderen mondiger, sneller en socialer gemaakt.

Leren is een constant proces geworden dat vooral buiten school plaatsvindt. Was de inhoud van het onderwijs 25 jaar geleden al verouderd, nu is zij volstrekt achterhaald. Kinderen haken massaal af zodra ze de klas binnenkomen en daar kan een digi-bord maar weinig aan veranderen; kinderen willen zelf bepalen wat en hoe ze leren

En uiteindelijk waren scholen vroeger ook alles behalve perfect. Maar de klassen waren tenminste kleiner, de druk op leraren minder groot en het lesprogramma minder volgestouwd waardoor het net iets beter leek te gaan.

Gelukkig zijn er ook alternatieven voor het regulier onderwijs. Het is belangrijk dat ouders zich hiervan bewust zijn.
Toch heeft het weinig met gekte te maken. Gevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ergens in het proces van verwerking, tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen, loopt het bij hooggevoelige personen anders dan bij de meeste mensen.

De informatieverwerking van een hooggevoelige werkt op de één of andere manier uitgebreider en nauwkeuriger dan bij de gemiddelde persoon. Hooggevoeligen hebben daarmee dus niet zozeer betere zintuigen maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral complexer.

Aron maakt de vergelijking met een sorteermachine: ‘Een hooggevoelig persoon sorteert prikkels in tien varianten terwijl iemand anders slechts twee of drie varianten waarneemt.’ Hooggevoeligheid is hoogstwaarschijnlijk een erfelijke eigenschap. Je wordt er dus mee geboren.

Alternatieve scholen

Leven in Balans 

Middelbare school voor hooggevoeligen

Mannaz vzw
Spiegelstraat 6

9940 Ertvelde

Tel: 0476 299939

www.mannaz-school.be